Historie.
De fotogroep is opgericht op 15 Juli 1973 door enkele vrienden die tijdens hun militaire diensttijd de beginselen van het zelf ontwikkelen en afdrukken van zwart/wit foto’s hadden geleerd. Middels advertenties in de regionale weekbladen werd een oproep geplaatst voor leden, het gevolg was dat er werd gestart met zo’n 7 personen onder de naam Fotohobbyclub Onstofix. (Ontwikkelen, stoppen en fixeren) Met behulp van de plaatselijke fotografen werden de opname- en ontwikkeltechnieken verbeterd.  In de eigen clubdoka werden vele gezamenlijke uren doorgebracht waardoor de resultaten zienderogen verbeterden. Na een half jaar sloot de fotogroep zich aan bij de Fotobond. Sindsdien proberen we ieder jaar mee te doen aan de bonds- en regionale foto wedstrijden. In de glorie periode eind jaren 70 begin 80, waren we jaren achter elkaar te vinden in de groepen één en twee bij zowel de zwart/wit en kleuren foto’s en bij de dia’s. De topgroep wisten we echter nooit te bereiken. Ook individueel werden er resultaten gehaald bij fotowedstrijden in binnen en buitenland. Ons ledenaantal steeg tot 24 en we moesten wegens ruimte gebrek verschillende malen op zoek naar een nieuw lokaal voor de fotobesprekingen en bijeenkomsten. Midden jaren 90 ging het langzamerhand wat minder met de fotohobbyclub, zowel het ledenaantal als de resultaten slonken en het had niet veel gescheeld of de club was opgeheven. Begin 2000 had de club nog maar zes leden. De fotobesprekingen waren vaak snel voorbij vanwege het gebrek aan foto's. Omdat we in die tijd geen clublocatie hadden werden de clubbijeenkomsten bij een van de leden thuis gehouden.


Nieuwe periode.
In 2002 trad er een nieuwe periode aan en dat had voornamelijk te maken met de komst van de digitale fotografie. We vonden onderdak in verpleeghuis Elzenhorst te Horst en hier werden we uitgenodigd om een keer te exposeren in de gangen van het gebouw. Mede hierdoor groeiden we binnen twee maanden uit naar zo’n 12 leden waarvan de meeste nog nooit lid van een fotoclub waren geweest. We maakten een nieuwe start onder de naam Fotogroep Horst aan de Maas en dit resulteerde erin dat de animo om te fotograferen en de clubbijeenkomsten te bezoeken weer groeide als vanouds. Op dit moment bestaat de fotogroep uit 30 leden, die allen de fotografie een warm hart toe dragen. De bijeenkomsten op de zondagmorgen worden gehouden in het gebouw van het UVB in Horst en worden goed bezocht door de leden. Fotogroep Horst aan de Maas is een gezellige club met een goede mix tussen "ervaren/minder ervaren", "jong/oud", "man/vrouw".


Nieuwe leden.
We bieden potentiële leden aan om drie maanden gratis aspirant lid te zijn, om na deze periode te beslissen of ze lid van de fotogroep willen worden. Wat kun je verwachten van de fotogroep:

  • Een aantal enthousiaste mensen op het gebied van fotografie.
  • Er is twee keer per maand een bijeenkomst op de zondag morgen
    • Een keer per maand is er een foto bespreking
    • De tweede bijeenkomst is vaak een activiteit/lezing/workshop/uitstapje/ etc.
  • Er wordt wel eens een cursus georganiseerd waar de leden dan aan deel kunnen nemen.
  • We doen ieder jaar mee aan wedstrijden via de fotobond. Leuk om jezelf te kunnen vergelijken met andere clubs.
  • Uiteraard draait alles om de fotografie. Er wordt aandacht besteed aan het maken van de foto's (techniek), de gevoelswaarde van een foto, als ook het bewerken van je foto's of bijvoorbeeld het beheren van je foto's. Doordat er een keer per maand een bespreking is krijg je feedback op je eigen foto's en kun je commentaar op anderen geven. Erg leerzaam en een mooie manier om inspiratie op te doen.

Het lidmaatschap is € 60,- per jaar. Verder verwachten we van de leden dat ze zich naast de bijeenkomsten, ook willen inzetten voor de club. Hierbij kun je denken aan het deelnemen in een of meerdere commissies en het af en toe beschikbaar zijn voor het maken van foto's.

 

 

Klein stukje tekst uit de oprichtingsnotulen van de fotogroep
Klein stukje tekst uit de oprichtingsnotulen van de fotogroep