Hub Vermeeren

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Hub Vermeeren (1951). Tijdens mijn diensttijd bij de Kon. Luchtmacht maakte ik kennis met het zelf ontwikkelen en afdrukken van zwart/wit foto’s. Dit heeft er in geresulteerd dat ik in 1973 een van de medeoprichters was van Fotohobbyclub Onstofix, de voorloper van de huidige fotogroep.

 

Tot 2010 heb ik in het bestuur van de fotoclub gezeten als secretaris en de meeste jaren als voorzitter. In de beginjaren fotografeerde ik alles in zwart/wit en later is daar het maken van dia’s bijgekomen. Met behulp van meerde projectoren zette ik ook een stap in de richting van diaporama’s (het maken van series met muziek).

 

Het heeft tot ongeveer 2005 geduurd voordat ik mijn eerste digitale camera aanschafte en evenals vroeger fotografeer ik nog alles wat ik maar tegen kom. Wel bijt ik me geregeld in een onderwerp vast en dan probeer ik me daar een hele poos in te verdiepen om tot het beste resultaat te komen. De diaporama’s hebben inmiddels plaats gemaakt voor het maken van A(udio) V(isuele) series met behulp van PC en de daarbij behorende programma’s. Evenals de begin jaren van mijn fotografie is dit nu ook weer een uitdaging waar ik nog lang niet op uitgekeken ben.

 

Behalve van deze fotogroep ben ik nog lid van NL-70 en AV Zonlicht en verder zit ik al jaren in de organisatie van de jaarlijkse Dia-Digi-Dag, momenteel een van de grootste evenementen op dit gebied in Nederland.