21-10-2018 - Bespreking foto's in passe-partout

Foto's zijn weer in groepen besproken en gepresenteerd aan de groep. Hieronder de foto's van de fotografen die hun foto ook digitaal hebben ingeleverd.