Een uitdaging voor iedereen. Maak een foto waarbij je het onderwerp probeert zo goed mogelijk te verkopen. De onderwerpen staan vast. Er zijn 5 onderwerpen, en dat betekent dat er 6 mensen aan hetzelfde onderwerp werken. De bedoeling van de programmacommissie is dat op deze manier de ochtend een "in toom gehouden diversiteit" aan foto's oplevert. De verschillende visies van de leden zullen verschillende beelden  opleveren, waar je dan met zijn allen weer van kunt leren.

Onderwerp 1: Koffie en/of Thee.

Onderwerp 2: Sieraden. 

Onderwerp 3: Vleeswaren.

Onderwerp 4: Zuivelproducten.

Onderwerp 5: Drank. (bier/wijn/frisdrank)

De foto moet gemaakt zijn in 2017!