Foto's passe-partout bespreking van 19 Januari 2020. Foto's worden eerst in kleine groepjes besproken, en daarna worden de bevindingen aan de groep gepresenteerd. Hieronder de foto's van de leden die de foto ook digitaal hebben ingestuurd.